Att välja rätt trä

Det är svårt att välja rätt trä. Det kräver både klokskap och erfarenhet. Man ska väga in många olika faktorer. Utseendet har stor betydelse materialet ska vara i harmoni med produkt och formgivning. Det ljusa träet, nordiskt blond, passar vår moderna livsstil. Textur, mönsterbilden ska vara lugn och harmonisk. Träet ska tåla att användas. Rätt skött har träet en lång livslängd. Det blir bara vackrare med åren! Produkten ska vara miljövänlig att tillverka och värna om vårt klimat. En svensk produkt tillverkad i Sverige är en garanti för lång livslängd.

Du kan beställa prover från PrimWood.
Ring gärna och tala med någon av våra träexperter.

 

Träkänsla med tradition

Bjud in naturen! Trä är det mest naturliga av våra material och det ingår i det naturliga kretsloppet. Trä är vackert men också skönt att gå på. Samspelet mellan golv, väggar och tak ger rummet dess karaktär. PrimWood Golv är ett massivt golv av furu där det bästa av träets egenskaper har tagits fram. Med snickartradition och hjälp av modern teknik har ett trägolv med en genuin känsla av kvalitet skapats. Ett golv endast för den kräsne användaren.

Trägolv rör sig som en följd av att luftfuktigheten växlar under året. PrimWood Golv har stående årsringar, vilket gör dessa rörelser minimala. Det visste de gamla snickarmästarna som alltid använde stående årsringar till vackra och exklusiva snickerier.

Ytan hos ett trägolv ska vara stark nog att kunna motstå dagligt slitage, men ska också vara tunn och tillräckligt transparent så att du ser och upplever träet. Träets årsringar består av växlande ljusa och mörka markeringar.

Den ljusa delen kallas vårved, den mörka sommarved. I det levande trädet står vårveden främst för vattentransport och sommarveden för styrka. Sommarvedens densitet är också ca. tre gånger högre än vårvedens, vilket gör att sommarveden är mycket tålig mot nötning och slitage. Om man skulle kunna göra ett golv av enbart sommarved, så skulle det bli hårdare och slitstarkare än
ett ekgolv.

PrimWood Golv är borstat, vilket medför att den hårda sommarveden lyfts fram i golvets ytskikt och gör det betydligt hårdare och slitstarkare än vanliga furugolv.

Borstningen ger också golvet extra träkänsla. PrimWood Golv förenar snickartradition med de krav som ställs på ett modernt trägolv.

Formriktigheten underlättar läggningen och minimerar springor.

Snickartradition

 • Massiv tilja
 • Borstad
 • Kvistfri
 • Hårdvaxoljad

Betydande kvalitetshöjning

 • Slitstarkt
 • Hård yta
 • Jämn textur
 • Minimala springor
 • Ett förnyelsebart material

Trä för utemiljö

Det naturliga träet
Trä är ett mycket speciellt material. Det ingår i naturens kretslopp och är därmed naturligt förnybart.
Som ett led i detta bryts trä under vissa betingelser lätt ned av olika mikroorganismer till vatten, koldioxid och mineraler. Det är främst fukten i träet som är nyckeln till denna nedbrytning.
Samtidigt vet vi att trä som används på rätt sätt kan bevaras utomhus i hundratals år. Det finns många exempel på detta, t.ex. Granhults träkyrka i Lenhovda som är från 1220-talet.

Trä utomhus behöver alltså inte impregneras med giftiga kemikalier för att bevaras, men det gäller att använda träet rätt. Låt PrimWood visa vägen!

PrimWood har följande positiva egenskaper vid utomhusanvändning

 • Formstabilt och sprickfritt
 • Entydigt orienterad kärnved
 • Kvistfritt

PrimWood har stående årsringar. Detta gör att PrimWood är formstabilt, dvs. det är rakt, plant och vinkelriktigt och att formändringen vid fuktförändringar är välkontrollerad. Virke med stående årsringar blir också i stort sett sprickfritt vid utomhusanvändning.

Detta är egenskaper som är en förutsättning för att kunna tillverka träkonstruktioner som över tiden förhindrar fukt att tränga in, oberoende om träet är ytbehandlat eller inte.

Kärnveden hos många träslag är betydligt mer beständig mot mikrobiella angrepp än splintveden. Hos furu är dessutom kärnveden naturligt impregnerad med ett ämne som heter pinosylvin som gör att svampar inte trivs. Genom att PrimWood alltid har kärnveden orienterad åt ett håll kan man lätt utnyttja den beständiga kärnveden där den gör mest nytta i konstruktionen. I t.ex. fönster vänder man kärnveden utåt där påfrestningarna från väder och vind är som störst.

Fiberriktningen i träets kvistar avviker från det övriga träet och kvistarna innehåller även mycket s.k. extraktivämnen. Detta gör att kvistar är svåra att ytbehandla. Färgen lossnar och kvistarna bryter med åren igenom färgskitet vilket gör att fukt kan tränga in, men ytan blir också ful. PrimWood har inga kvistar och problemet är därmed löst.

Hållbara utomhussnickerier

Grunden är kvaliteten på det trä som används!
Olika användningsområden ställer olika krav och begreppet träkvalitet blir därmed mångtydigt. För utomhussnickerier är dock följande kvalitetsaspekter
de mest väsentliga:

 • Kärnved, tar upp mindre fukt än splintveden och innehåller naturligt förekommande impregnerande ämnen. Det gör att kärnveden får små rörelser och blir naturligt beständig.
 • Stående årsringar, ger minimal krympning respektive svällning i träet och ger som vi sett lite sprickor.
 • Formstabilitet, snickerivirke skall inte innehålla den innersta delen av kärnveden s.k. märgnära ved, som medför att virket vrider och spricker. Kvistar har annorlunda uppbyggnad jämfört med det övriga träet, vilket orsakar problem.

PrimWood uppfyller samtliga dessa krav.

Dessutom är den konstruktiva utformningen av snickerierna mycket viktig för att förhindra skador i träet. En felaktigt utförd konstruktion kan medföra att träet snabbt bryts ned, trots att virkeskvaliteten är den bästa och ytbehandlingen är väl utförd. Att skydda ändträet som suger mycket fukt är särskilt viktigt.

Miljövänligt och slitstarkt

Trä utstrålar värme, trivsel och ger rummet en karaktär som varierar beroende på träslag och färgnyans. PrimWood furu utgör ett ypperligt underlag för en hållbar ytbehandling som åldras vackert. I denna folder visas exempel på

PrimWood Furu med några av Osmo´s transparenta och täckande dekorvaxer.
En miljöriktig ytbehandling ska framhålla träets naturliga färg och lyster, skydda mot smuts och förhindra att träet gulnar.
En långsam mognad hos trä och ytbehandling i kombination är dock naturlig. Med PrimWood som underlag erhålls förmodligen de bästa förutsättningarna för en högkvalitativ ytbehandling.

Betydande kvalitetshöjning med PrimWood

 • Ingen kvistgulning
 • Jämn ytbehandling
 • Färre behandlingar
 • Bättre hållbarhet
 • Enkelt att underhålla
 • Lätt att hålla rent

Osmo transparenta och täckande dekorvaxer är för interiört bruk och finns i ett flertal kulörer. Dekorvaxerna, som är baserade på naturliga oljor och vaxer, bevarar träets naturliga karaktär samtidigt som ytan blir vattenavstötande och avtorkningsbar.

Osmo dekorvax är idealiskt för att behandla trä som ska användas i rum med hög fuktbelastning såsom badrum och kök, men också för trägolv. Osmo-produkterna är dryga, lätta att applicera och underhålla. Vid behandling av golv eller andra slitytor skall produkten skyddsbehandlas med ofärgad hårdvaxolja för att ge ett extra starkt slitskikt.