Klimatsmart – för generationer in i framtiden

Löpsedlarna är många och spaltmeterna kilometerlånga om hur man kan bli mer klimatsmart. Det ena tipset försöker att överträffa den andra. Vi på Primpanel ser på, lyssnar och tar in allt dessa impulser från marknaden och kan konstatera – Skivmaterial i trä är klimatsmart. Utan kompromisser, utan krångel utan att behöva förklara. Trä är framtiden.

 

Mitt i Småland

Den svenska kvalitetsfuran som växer och frodas mitt i Småland har funnits här i många sekler och fått upplevas av många generationer. Ja inte samma träd då utan det lilla fröet börjar gro, växer sig stor och stark efter naturens utmaningar för att till sist bli en stor och stark tall. Träden som avverkas med omsorg för så lite påverkan som det går på marken transporteras till lokala sågverk i Småland där stockarna sönderdelas, torkas och fogas samman till precis det som är så naturligt som det bara kan vara – skivmaterial av svensk fur.

 

Generationer framåt

Där den stora tallen en gång stod, har nu man säkerställt att en ny stor tall inom 80- 100 år kommer att stå igen, genom att man planterar nya tallar på samma plats eller genom att så nya små tallfrö för att gro till en stor svenskt tall. Återväxten är en grundval i att trä är klimatsmart, precis som det är att använda träden till byggnation. Cirkeln är sluten.

Att då bygga om, till eller renovera ditt hus med skivmaterial från PrimPanel tar vi gemensamt ett ansvar för vår svenska natur.

Skivmaterial av trä där råvaran är förnyelsebar till 100 % – Utan kompromisser gör att allt fler medvetna kunder väljer Primpanel som leverantör till ett kök där generationer möts över en middag eller en kopp kaffe.

tall_v