Fritt från kvistar

PrimWood är ett formstabilt och sprickfritt material av massivt trä som är fritt från kvistar och defekter. PrimWood känns igen på den radiella texturen. PrimWood-metoden innebär att stocken stjärnsågas för att virket ska få stående årsringar. Märgen och den sämre juvenila virket kantas så att virket blir rakfibrigt. Korta bitar utan defekter fingerskarvas till långa längder. Kvistfria skivor med radiell textur tillverkas med eller utan skarvar.

Stående årsringar får virket
om det sågas radiellt ur stocken

För att virke ska uppvisa små och kontrollerbara fuktrörelser måste stocken sågas så att virket får stående årsringar. Med stående årsringar är krympningen och svällningen i virkets bredd minimala och kupningen som följd av anistropin är helt eleminerad. När årsringsriktningen i virket ändras från fullt stående årsringar kommer fuktrörelsen i virkets bredd att öka.

Förädla trä

PrimWood är en ny metod att såga och förädla trä. Idén bygger på att tillvatrata träets inneboende egenskaper fullt ut. Metoden har utvecklats av professor Martin Wiklund och Dick Sandberg tekn dr vid Växjö Universitet. Metoden är patenterad och sågsnittet kallas stjärnsågning som ger materialet nya och förbättrade egenskaper.

ringar

WORKFLOW