Detta är PrimWood

Den svenska skogen, vår värdefullaste naturtillgång som i generationer vårdats av duktiga yrkesmän, är basen för vår produktion. PrimWood-kvalitet bygger på samverkan mellan skogsägare, sågverk och förädlingsindustrin. Endast det finaste virket väljs ut och förädlas. Det skall vara kärnved till fönster och utomhusprodukter.
Tätvuxen och rak furu med jämn textur till möbler och inredningar. Mycket värdefull skog med dessa egenskaper kommer från ett bälte i norra Småland.

 

Förädling med precision

Alla stockar är olika. Det måste vara ett vältränat öga som med skärpa styr stocken genom såglinjen. Sågverksmännen ser vilka stockar som skall gå vidare till förädling och bli ett förstaklassigt snickerivirke med stående årsringar. Vi kallar materialet PrimWood. PrimWood-metoden är en industriell metod för att optimalt tillvarata träets naturliga egenskaper. Metoden ger virke, komponenter och skivor som uppfyller högt ställda krav på formstabilitet, sprickfrihet, samt estetiska och taktila egenskaper.

PrimWood-metoden innebär precision i alla led, från val av timmer i skogen, vid sågning, torkning, sortering och sammanläggning av skivor, till leverans. Resultatet blir ett trämaterial av högsta kvalitet.

Förädling och hög kvalitet är ledstjärnan i vårt arbete.

Resultatet av PrimWood-metoden PrimWood-metoden möjliggör att trädets allra finaste del tas tillvara, samtidigt som övriga delar av stocken utnyttjas optimalt. Kvistfrihet och stående årsringar ger ett formstabilt och vackert trä av högsta kvalitet. PrimWood-produkter har mycket lång livslängd. Möblerna håller i generationer och blir bara vackrare av att användas. Förädlingsprocessen är klimat- och miljövänlig.

Betydande kvalitetshöjning

 • Ingen kvistgulning
 • Jämn ytbehandling
 • Harmoniskt ytmönster
 • Smäckra konstruktioner

Snickartradition

 • Stående årsringar
 • Utan kvistar
 • Ljusa svenska

Ett nytt material för kräsna användare

PrimWood är ett mångsidigt material som underlättar tillverkning av nya produkter.
Det nya materialet PrimWood används med fördel till produkter både inomhus och utomhus.
Miljövänliga och hållbara ytbehandlingar har tagits fram som gör PrimWood användarvänligt, t.ex. färgskalor i olja och vax med härdare.

Inomhus

 • Golv
 • Trappor
 • Bänkskivor
 • Dörrar
 • Kök & skåpluckor
 • Möbler
 • Paneler & listverk
 • Proffs GDS

Utomhus

 • Fasader
 • Fönster
 • Foder
 • Altaner
 • Utomhusmöbler

Utveckling och specialkompetens

Det pågår en ständig vidareutveckling av våra produkter. Våra kunder är krävande. Genom vårt stora kontaktnät kan vi understödja våra kunder med specialkompetens, så att fördelarna hos PrimWood utnyttjas optimalt.
Genom ett fördjupat samarbete med våra kunder kan vi erbjuda slutkunderna ett större utbud av produkter med PrimWood. Av tekniska och estetiska skäl finns ofta önskemål från arkitekter att kunna använda samma material i flera tillämpningar t.ex. i golv, fönster och möbler.