Välja rätt trä

Det är svårt att välja rätt trä. Det kräver både klokskap och erfarenhet. Man ska väga in många olika faktorer. Utseendet har stor betydelse materialet ska vara i harmoni med produkt och formgivning. Det ljusa träet, nordiskt blond, passar vår moderna livstil. Textur, mönsterbilden ska vara lugn och harmonisk. Träet ska tåla att användas. Rätt…