Installation på KTH

20

22

25

Den senaste installationen av Primwood-produkter på KTH i Stockholm är färdig och väntar på sina arkitekt-studenter. Byggnaden är utförd i betong, stål och inklädd i furu. Installationer samt inklädnader är i Primwood med stående årsring. Arkitekterna har använt träets färger och mönstring på ett läckert och effektfullt sätt.